Hiển thị 1–12 của 21 kết quả

CON LĂN BĂNG TẢI

Con lăn băng tải TEP được sản xuất trên dây chuyền tự động, thiết kế tối ưu hóa với độ đảo đường kính nhỏ, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế

CON LĂN INOX – THÉP KHÔNG GỈ

Con lăn inox TEP được làm bằng vật liệu thép không gỉ cao cấp theo tiêu chuẩn CEMA

CON LĂN HDPE – UHM HDPE

Con lăn inox TEP được làm bằng vật liệu thép không gỉ cao cấp theo tiêu chuẩn CEMA

CON LĂN CAO SU GIẢM CHẤN A

Con lăn inox TEP được làm bằng vật liệu thép không gỉ cao cấp theo tiêu chuẩn CEMA

CON LĂN CAO SU GIẢM CHẤN B

Con lăn inox TEP được làm bằng vật liệu thép không gỉ cao cấp theo tiêu chuẩn CEMA

CON LĂN CAO SU GIẢM CHẤN C

Con lăn inox TEP được làm bằng vật liệu thép không gỉ cao cấp theo tiêu chuẩn CEMA

CON LĂN HỒI CAO SU VÒNG

Con lăn inox TEP được làm bằng vật liệu thép không gỉ cao cấp theo tiêu chuẩn CEMA

CON LĂN HỒI CAO SU XOẮN

Con lăn inox TEP được làm bằng vật liệu thép không gỉ cao cấp theo tiêu chuẩn CEMA

CON LĂN HỒI THÉP XOẮN

Con lăn inox TEP được làm bằng vật liệu thép không gỉ cao cấp theo tiêu chuẩn CEMA

CON LĂN TỰ LỰA

Con lăn inox TEP được làm bằng vật liệu thép không gỉ cao cấp theo tiêu chuẩn CEMA

CON LĂN CHẶN BĂNG

Con lăn inox TEP được làm bằng vật liệu thép không gỉ cao cấp theo tiêu chuẩn CEMA

CON LĂN CÔN

Con lăn inox TEP được làm bằng vật liệu thép không gỉ cao cấp theo tiêu chuẩn CEMA