Hiển thị kết quả duy nhất

BÌNH PHÂN PHỐI KHÍ

Bình chia khí nén đến các van xung rũ