Hiển thị tất cả 4 kết quả

MÀNG VAN RŨ BỤI CAO SU

Van điện từ cho phép khí nén đi qua tạo thành xung rũ bụi

MÀNG VAN RŨ BỤI TEFLON

Van điện từ cho phép khí nén đi qua tạo thành xung rũ bụi

BỘ ĐIỀU ÁP TÁCH NƯỚC

Thiết bị có mặt hầu hết trong các dây chuyền vận hành bằng khí