Giao hàng toàn cầu

Giải pháp tổng thể

Dịch vụ kỹ thuật

Hỗ trợ khách hàng

Sản phẩm nổi bật

Bộ 3 Con Lăn

Bộ 3 Con Lăn

0VNĐ
Con lăn băng tải TEP được sản xuất trên dây chuyền tự động, thiết kế tối ưu hóa với độ đảo đường kí..
Bộ 2 Con Lăn

Bộ 2 Con Lăn

0VNĐ
Con lăn băng tải TEP được sản xuất trên dây chuyền tự động, thiết kế tối ưu hóa với độ đảo đường kí..
Con Lăn R8M

Con Lăn R8M

0VNĐ
Con lăn băng tải TEP được sản xuất trên dây chuyền tự động, thiết kế tối ưu hóa với độ đảo đường kí..
Bánh Lăn

Bánh Lăn

0VNĐ
Con lăn băng tải TEP được sản xuất trên dây chuyền tự động, thiết kế tối ưu hóa với độ đảo đường kí..
Con Lăn Bi Cầu

Con Lăn Bi Cầu

0VNĐ
Con lăn băng tải TEP được sản xuất trên dây chuyền tự động, thiết kế tối ưu hóa với độ đảo đường kí..
Con Lăn Truyền Động Dây Đai

Con Lăn Truyền Động Dây Đai

0VNĐ
Con lăn băng tải TEP được sản xuất trên dây chuyền tự động, thiết kế tối ưu hóa với độ đảo đường kí..
Con Lăn Truyền Động Xích

Con Lăn Truyền Động Xích

0VNĐ
Con lăn băng tải TEP được sản xuất trên dây chuyền tự động, thiết kế tối ưu hóa với độ đảo đường kí..
Con Lăn Tóp Đầu

Con Lăn Tóp Đầu

0VNĐ
Con lăn băng tải TEP được sản xuất trên dây chuyền tự động, thiết kế tối ưu hóa với độ đảo đường kí..
Con Lăn Dạng Thanh Trượt

Con Lăn Dạng Thanh Trượt

0VNĐ
Con lăn băng tải TEP được sản xuất trên dây chuyền tự động, thiết kế tối ưu hóa với độ đảo đường kí..
Con Lăn Cốc Bi Nhựa

Con Lăn Cốc Bi Nhựa

100VNĐ
Con lăn băng tải TEP được sản xuất trên dây chuyền tự động, thiết kế tối ưu hóa với độ đảo đường kí..
Con Lăn Nhựa PVC

Con Lăn Nhựa PVC

100VNĐ
..
Con Lăn Chặn Băng

Con Lăn Chặn Băng

0VNĐ
Con lăn tự lựa dùng để hạn chế chuyển vị ngang và điều hướng khi băng tải bị chệch hướng  &..

Sản phẩm mới

Bộ 3 Con Lăn

Bộ 3 Con Lăn

0VNĐ
Con lăn băng tải TEP được sản xuất trên dây chuyền tự động, thiết kế tối ưu hóa với độ đảo đường kí..
Bộ 2 Con Lăn

Bộ 2 Con Lăn

0VNĐ
Con lăn băng tải TEP được sản xuất trên dây chuyền tự động, thiết kế tối ưu hóa với độ đảo đường kí..
Con Lăn R8M

Con Lăn R8M

0VNĐ
Con lăn băng tải TEP được sản xuất trên dây chuyền tự động, thiết kế tối ưu hóa với độ đảo đường kí..
Bánh Lăn

Bánh Lăn

0VNĐ
Con lăn băng tải TEP được sản xuất trên dây chuyền tự động, thiết kế tối ưu hóa với độ đảo đường kí..
Con Lăn Bi Cầu

Con Lăn Bi Cầu

0VNĐ
Con lăn băng tải TEP được sản xuất trên dây chuyền tự động, thiết kế tối ưu hóa với độ đảo đường kí..
Con Lăn Truyền Động Dây Đai

Con Lăn Truyền Động Dây Đai

0VNĐ
Con lăn băng tải TEP được sản xuất trên dây chuyền tự động, thiết kế tối ưu hóa với độ đảo đường kí..
Con Lăn Truyền Động Xích

Con Lăn Truyền Động Xích

0VNĐ
Con lăn băng tải TEP được sản xuất trên dây chuyền tự động, thiết kế tối ưu hóa với độ đảo đường kí..
Con Lăn Tóp Đầu

Con Lăn Tóp Đầu

0VNĐ
Con lăn băng tải TEP được sản xuất trên dây chuyền tự động, thiết kế tối ưu hóa với độ đảo đường kí..
Con Lăn Dạng Thanh Trượt

Con Lăn Dạng Thanh Trượt

0VNĐ
Con lăn băng tải TEP được sản xuất trên dây chuyền tự động, thiết kế tối ưu hóa với độ đảo đường kí..
Con Lăn Cốc Bi Nhựa

Con Lăn Cốc Bi Nhựa

100VNĐ
Con lăn băng tải TEP được sản xuất trên dây chuyền tự động, thiết kế tối ưu hóa với độ đảo đường kí..

Sản phẩm mới

Sản phẩm mới

Tin tức mới

By: thulinh
- 8 Dec
    Hiện nay trên thị trường có rất nhiều l... Read More
By: TEP
- 29 Nov
Hiện nay ô nhiễm không khí đang là một vấn đề đáng quan ... Read More

Video