Hiển thị tất cả 4 kết quả

VAN ĐIỆN TỪ RŨ BỤI REN – JOIL

Van điện từ cho phép khí nén đi qua tạo thành xung rũ bụi

VAN ĐIỆN TỪ RŨ BỤI – JOIL

Van điện từ cho phép khí nén đi qua tạo thành xung rũ bụi

VAN ĐIỆN TỪ RŨ BỤI KHỚP NỐI NHANH – JOIL

Van điện từ cho phép khí nén đi qua tạo thành xung rũ bụi

MẠCH ĐIỀU KHIỂN JOIL

Mạch điều khiển thời gian hoạt động của các van khí rũ bụi