Hiển thị tất cả 5 kết quả

VAN ĐIỆN TỪ RŨ BỤI REN – TAEHA

Van điện từ cho phép khí nén đi qua tạo thành xung rũ bụi

VAN ĐIỆN TỪ RŨ BỤI KHỚP NỐI NHANH – TAEHA

Van điện từ cho phép khí nén đi qua tạo thành xung rũ bụi

VAN RŨ BỤI KHỚP NỐI NHANH – TAEHA

Van điện từ cho phép khí nén đi qua tạo thành xung rũ bụi

VAN ĐIỆN TỪ RŨ BỤI NỐI THẰNG – TAEHA

Van điện từ cho phép khí nén đi qua tạo thành xung rũ bụi

MẠCH ĐIỀU KHIỂN TAEHA

Mạch điều khiển thời gian hoạt động của các van khí rũ bụi