Hiển thị 49–60 của 75 kết quả

MÀNG VAN RŨ BỤI CAO SU

Van điện từ cho phép khí nén đi qua tạo thành xung rũ bụi

MÀNG VAN RŨ BỤI TEFLON

Van điện từ cho phép khí nén đi qua tạo thành xung rũ bụi

BÌNH PHÂN PHỐI KHÍ

Bình chia khí nén đến các van xung rũ

BỘ ĐIỀU ÁP TÁCH NƯỚC

Thiết bị có mặt hầu hết trong các dây chuyền vận hành bằng khí

ĐỒNG HỒ ĐO CHÊNH ÁP

Đồng hồ đo sự chênh lệch áp suất trong hệ thống lọc bụi

MẠCH ĐIỀU KHIỂN TEP

Mạch điều khiển thời gian hoạt động của các van khí rũ bụi

MẠCH ĐIỀU KHIỂN TAEHA

Mạch điều khiển thời gian hoạt động của các van khí rũ bụi

MẠCH ĐIỀU KHIỂN JOIL

Mạch điều khiển thời gian hoạt động của các van khí rũ bụi

MẠCH ĐIỀU KHIỂN SBFEC

Mạch điều khiển thời gian hoạt động của các van khí rũ bụi

MẠCH ĐIỀU KHIỂN XQPC

Mạch điều khiển thời gian hoạt động của các van khí rũ bụi

MẠCH ĐIỀU KHIỂN ASCO

Mạch điều khiển thời gian hoạt động của các van khí rũ bụi