Hoạt động công ty

CÔNG TY TNHH TEP Thông báo lịch Nghỉ hè 2022

Công ty TNHH TEP thông báo lịch Nghỉ hè

CÔNG TY TNHH TEP trân trọng thông báo tới Quý khách hàng lịch Nghỉ hè 2022 như sau:

Thời gian nghỉ hè: Từ thứ hai ngày 20/06/2022 đến thứ năm ngày 23/06/2022

Thời gian làm việc lại: Thứ sáu ngày 24/06/2022

Trong thời gian nghỉ hè, nếu quý khách hàng và quý đối tác cần liên hệ gấp, vui lòng liên hệ 𝟎𝟗𝟑𝟔𝟏𝟔𝟑𝟗𝟗𝟔 hoặc email 𝐜𝐨𝐧𝐠𝐭𝐲.𝐭𝐞𝐩@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

Trân trọng!